Zoznam alebo dlaždice – 5 vecí, ktoré sme sa naučili z „klikacieho“ testu

29. 06. 2016 ·

V Sygicu sa snažíme robiť rozhodnutia na základe dát. Aktuálne sme zvažovali, či na novej obrazovke „Možnosti vyhľadávania“ použiť zoznam jednotlivých položiek v riadkoch, alebo ich radšej usporiadať do dlaždíc. Rozhodli sme sa teda vytvoriť jednoduchý experiment a celé to otestovať. Niektoré pozorovania nás však prekvapili.

Teória

Náš mozog potrebuje 0,1 sekundy na to, aby spracoval obraz nejakej vizuálnej scény. Spracovanie dobre navrhnutej ikony trvá približne 0,15 sekundy a ďalšej 0,1 sekundy nám trvá pochopiť jej význam. Priemerná rýchlosť čítania je asi 200 slov za minútu.
Koľko slov by ste potrebovali na podrobný opis nejakej vizuálnej scény? A ako dlho by trvalo niekomu inému pochopiť v nich obsiahnutú informáciu v porovnaní s ikonou alebo fotkou?

Hypotéza

Je možné, že na spomínanej obrazovke budeme musieť zobrazovať až 23 položiek. Tie síce boli navrhnuté našimi používateľmi v “card sorting” experimente, aj tak je to však priveľa položiek na výber.
Umiestniť najpoužívanejšie položky hneď na začiatok by mohlo pomôcť s prehľadávaním. Dlaždice s veľkými ikonami jednotlivých položiek uprostred by zase mohli pomôcť rýchlejšie pochopiť ich význam ako aj uľahčiť výber prstom na malom displeji telefónu.
Ak sú naše predpoklady správne, hľadať a vyberať konkrétnu položku medzi dlaždicami by malo byť rýchlejšie.

Klikací test

Požiadali sme 200 ľudí, aby na obrazovke našli konkrétnu položku. 100 z nich ju malo nájsť v zozname a 100 medzi dlaždicami.
Experiment pozostával zo 17–tich úloh, ktoré boli účastníci schopní splniť za menej ako 4 minúty. Čas a úspešnosť plnenia jednotlivých úloh medzi zoznamom a dlaždicami sme potom navzájom porovnali.
Osem ľudí sme pri plnení úloh taktiež pozorovali “na živo”. To nám malo pomôcť lepšie pochopiť spôsob, akým sa snažili splniť jednotlivé úlohy a následne ho konfrontovať s dátami získanými počas experimentu.

Pozorovania

1. Na počte položiek a pozícii záleží
Položky umiestnené na začiatku boli nájdené jednoznačne najrýchlejšie. Taktiež, čím viac položiek bolo zobrazených, tým viac času zabralo sa cez ne prepracovať. Aj keď je to konštatovanie niečoho úplne zrejmého, je zaujímavé vidieť tieto dáta vizualizované a nechať ich hovoriť samé za seba.

2. Či ide o známu alebo neznámu položku je v skutočnosti jedno
Naše očakávanie bolo, že dobre známe položky ako Obľúbené, Domov alebo Parkovisko budú nájdené rýchlejšie. Tu sme tiež započítali všetky položky, ktoré sa ľudia pokúšali nájsť v nejakej z predchádzajúcich úloh, keďže ich tak do určitej miery už poznali. Položky, ktoré sa v úlohe objavili po prvý raz, boli považované za neznáme. Aby sme videli vplyv na výsledok, hrali sme sa taktiež s ich pozíciou.
Jednotlivé časy sme porovnali v 6–tich rôznych prípadoch. Nenašli sme žiadnu zjavnú súvislosť. Na základe veľmi podobných výsledných časov môžeme povedať, že rozdiel medzi časom potrebným na nájdenie známej alebo neznámej položky je zanedbateľný. Vyzerá to tak, že náš mozog stále potrebuje rovnaké množstvo času aby prehľadal všetky položky a že tie známe na nás z pomedzi nich nijako výrazne “nevyskakujú”.

3. Či je to zoznam alebo dlaždice je úplne jedno
Nájsť položku v zozname v riadkoch bolo rýchlejšie v 6–tich úlohách. Nájsť položku medzi dlaždicami bolo rýchlejšie v 9–tich úlohách. Avšak súčty mediánových časov z jednotlivých úloh boli takmer rovnaké, kde zoznamu sa darilo len o 0,07% lepšie. Opäť, štatistiky nejednoznačný výsledok bez zjavného víťaza.

4. Hovoria o ikonách ale aj tak používajú texty
Obrazovky vo všetkých 17–tich úlohách boli čiernobiele. Tým sme sa chceli uistiť, že ľudia budú brať do úvahy iba texty a ikony, nič iné.
Účastníci dlaždicového experimentu tvrdili, že najprv rozlišujú ikonu, až potom text. Ten istý postup však uviedli aj účastníci experimentu so zoznamom v riadkoch.
Heatmapy odhalili, že účastníci experimentu so zoznamom v skutočnosti používali text, nie ikony. Toto správanie sa potvrdilo aj počas živých pozorovaní. Niektorí z nich dokonca navrhovali zoradiť položky podľa abecedy. Ani jeden z účastníkov dlaždicového experimentu abecedu vo svojom hodnotení nespomenul.

5. Je to na nás
Môžeme sa rozhodnúť pre zoznam alebo pre dlaždice a dizajnovať tak, aby bol výraznejší text alebo ikony. 200 ľudí tvrdí, že je to na nás.
To samozrejme neznamená, že by ste tento postup mali použiť aj Vy. Spravte si vlastný výskum a uistite sa, že naozaj viete, čo je pre Vašich používateľov najlepšie.
Každý projekt je iný. Takýto výsledok experimetu sme v skutočnosti neočakávali. Je však dobré mať tento poznatok a posunúť sa vpred na základe dát, nie pocitov.

Pozrite si detailnejšie výsledky testu.

Obrázok: Autorom blogu je Jozef Ockay, UX dizajnér a konzultant v spoločnosti Sygic: "Dizajnujem aplikácie a weby tak, aby sa dali ľahko použiť."