Zoznam alebo dlaždice - test

29. 06. 2016 ·

Úlohy z experimentu

POČET: počet obsiahnutých položiek (8, 16, 23)
POLOŽKA: “neznáma” ak sa ju tester pokúšal nájsť po prvý raz, “známa” ak sa ju tester už pokúšal nájsť v niektorej z predchádzajúcich úloh (má vytvorenú asociáciu)
POZÍCIA: umiestnenie položky vzhľadom k ostatným. Môže byť na začiatku (prvých 20%), v strede (20 – 80%) alebo na konci (posledných 20%)
PREMÁVKA: úlohy 15, 16 a 17 taktiež testovali asociáciu s dátami o premávke

(1) Začnime z ľahka, môžeme? Nájdi “Tourist Attractions”.
Predstavenie testu, neočakáva sa žiadny konkrétny výsledok

(2) Nájdi “Extensions”
Predstavenie testu, neočakáva sa žiadny konkrétny výsledok

(3) Dobre teda, teraz bez nápovedy ;) Tak rýchlo, ako sa dá. Nájdi “Favorites”.
POČET: 8 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(4) Nájdi “Parking”
POČET: 8 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na začiatku (prvých 20%)

(5) Nájdi “Favorites”
POČET: 8 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(6) Nájdi “Contacts”
POČET: 8 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na konci (posledných 20%)

(7) Toto vyzerá byť až príliš jednoduché. Prejdime na strednú obtiažnosť :) Nájdi “Home”.
POČET: 16 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na začiatku (prvých 20%)

(8) Nájdi “Work”
POČET: 16 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na konci (posledných 20%)

(9) Nájdi “City Guides”
POČET: 16 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(10) Nájdi “Home”
POČET: 16 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(11) OK. Stupeň obtiažnosti: brutal! Pamataj, tak rýchlo, ako sa len dá ;) Nájdi “Shopping”.
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(12) Nájdi “Accommodation”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na konci (posledných 20%)

(13) Nájdi “Transportation”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: neznáma, POZÍCIA: na začiatku (prvých 20%)

(14) Nájdi “Accommodation”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: v strede (20 – 80%)

(15) Nájdi “Home”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: na začiatku (prvých 20%), obsahuje PREMÁVKU

(16) Nájdi “Work”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: na konci (posledných 20%), obsahuje PREMÁVKU

(17) Nájdi “Car Location”
POČET: 23 položiek, POLOŽKA: známa, POZÍCIA: v strede (20 – 80%), obsahuje PREMÁVKU