Život v Sygicu

Neformálne pracovné prostredie

Pracujeme bez dress code, s pet-friedly prístupom, so skvelými kolegami, a to všetko v príjemných a kreatívnych priestoroch.

Flexibilný pracovný čas

Niekomu to páli viac zrána, iní radšej pracujú večer. Flexibilná pracovná doba s príchodom do práce medzi 7 a 10 h tak vyhovuje všetkým.

Práca s najnovšími technológiami

V Sygicu radi experimentujeme s najnovšími technológiami. V rámci softvéru a hardvéru je prioritou efektivita práce.

Firemné akcie a teambuilding

Firemné akcie sú dôkazom, že najlepšie nápady vznikajú pri zábave.

Profesionálny rozvoj

Vďaka jazykovým kurzom či odborným, často zahraničným školeniam má každý príležitosť neustále sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu.

Občerstvenie na pracovisku

Motivácia je základný predpoklad pre našu prácu. Hneď potom nasleduje špičková káva, čaj, minerálky a vitamíny v podobe ovocia a cereálií :).

Príspevky pri významných životných udalostiach

V Sygicu rozumieme, že dôležité životné udalosti vyžadujú špeciálnu pozornosť. Sygic pri týchto príležitostiach poskytuje napríklad deň voľna navyše a finančný príspevok.